ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืดพันพาเลท

คุณสมบัติ

  • เนื้อฟิล์มมีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ
  • มีความยืดหยุ่นสูงและเหนียว
  • ช่วยลดต้นทุนมากกว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น
  • ป้องกันสินค้าจากฝุ่นละอองและความชื้น

การใช้งาน
  • ใช้ห่อรัดสิ่งของหรือสินค้าเข้าด้วยกัน
  • อำนวยความสะดวกในการลำเลียงขนส่งและจัดเก็บสินค้า