เทปต่างๆ

เทปพันสายไฟ

คุณสมบัติ

  • มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนแรงดันฟ้าได้ถึง 600 Volts
  • ฉีกขาดได้ด้วยมือ ทำให้สะดวกในการใช้งาน


การใช้งาน

  • ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
  • ใช้ในงานพันสายไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, งานก่อสร้าง