Paper

กระดาษปรู๊ฟม้วน

เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้นและมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาวหม่น ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก