โอพีพีเทป

เทปพิมพ์

รับพิมพ์โลโก้ ตราสินค้าลงบนเทปตามความต้องการ เนื้อเทปผลิตจาก Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ซึ่งรับแรงดึงได้ดี เคลือบด้วยกาวอะคริลิค เทปมีความเหนียวและแข็งแรง เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไปที่ต้องการโปรโมทแบรนด์สินค้า และช่วยป้องกันการโจรกรรม หรือสินค้าลอกเลียนแบบ

คุณสมบัติ

  • รับพิมพ์ตามความต้องการ
  • ใช้เทคนิคการพิมพ์สีด้านในระหว่างฟิล์มและกาว ทำให้ได้งานพิมพ์สีสันสดใส และงานพิมพ์ไม่เลือนหาย
  • มีทั้งแบบเคลือบด้วยกาวยางและกาวอะคริลิค

การใช้งาน
  • ใช้โปรโมทแบรนด์สินค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้า
  • ช่วยป้องกันการโจรกรรม หรือปลอมแปลงสินค้า

Standard Sizes Opp Tape

SPC-พิมพ์โลโก้