Other Products

เศษผ้าเย็บวน

เศษผ้าเย็บวน และเศษผ้าชิ้น เช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร

  • เศษผ้าเย็บวน-ชิ้น คละสี ใช้ซับน้ำ หรือซับน้ำมันเช็ดทำความสะอาดได้คุณภาพดีเยี่ยม
  • เศษผ้าเช็ดทำความสะอาด เครื่องจักร คละสี
  • เศษผ้าชิ้น คละสีเช็ดเครื่องจักร
  • สินค้าเราซับน้ำหรือน้ำมันได้ดีเยี่ยม เราเน้นใช้แต่ผ้าที่ซับน้ำได้ดี