Other Products

เชือกฟาง

  • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  • สินค้ามีคุณภาพ สีสันสดใส ไม่ซีด
  • เชือกฟางมีคุณภาพดี
  • เหนียว ไม่ขาดง่าย
  • เหมาะสำหรับมัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์
  • มีความยืดหยุนสูง
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • มีน้ำหนักเบา