กระดาษกาวใช้น้ำ

กระดาษกาวใช้น้ำ : สีขาว

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากกระดาษสีขาวเคลือบกาว
  • เวลาใช้งานต้องทาน้ำ
  • ฉีกขาดได้ด้วยมือเปล่า
  • การยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้สามารถติดกับวัสดุได้หลากหลาย
  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ
  • เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
Standard Sizes