ถุงมือ

Finger Cots

  • ถุงนิ้วยาง ขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันเฉพาะส่วนของนิ้วมือ
  • ใช้สวมใส่หยิบจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ป้องกันไม่ให้นิ้วสัมผัส ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต