เทปต่างๆ

เทปผ้าซีล แบบไม่มีกาว

การใช้งาน

  • ใช้ในงานแพ็คถุงพลาสติก
  • ไม่เป็นพิษ
  • ใช้กับอาหารได้
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆ
  • สามารถใช้ในอุณหภูมิ -200 °C ถึง +260 °C