โอพีพีเทป

เทป OPP ชนิด กาวยาง

ผลิตจากฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ซึ่งรับแรงดึงได้ดี

    ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ เทปเคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติ เทปมีความเหนียวสูง

    ทนต่อความชื้นอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ได้ดีเยี่ยม และแข็งแรง เหมาะสำหรับงานปิด

    บรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไป สินค้าแช่เย็น หรือส่งออก

                                        

Standard Sizes Opp Tape

SPC-กาวยาง