JCP4510 STRETCH WRAPPER

เครื่องพันพาเลทประเภทอัตโนมัติ

ลักษณะการใช้งาน

เครื่องพันพาเลท ใช้สำหรับพันฟิล์มสินค้าที่วางบนพาเลท เพื่อปกป้องสินค้าให้สะอาดปราศจากฝุ่น น้ำ และป้องกันสินค้าล้มและความเสียหายจากการกระแทก และช่วยป้องกันสินค้าในขั้นตอนการขนส่งได้

เครื่องพันฟิล์มพาเลท เหมาะสำหรับการพันสินค้าน้ำหนักเบา หรือน้ำหนักมาก มีความสูง มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไม่สะดวก  สินค้าที่ต้องการพันฟิล์มแน่น หรือพันฟิล์มหลวม 

เครื่องพันฟิล์ม มีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ เครื่องพันฟิล์มระบบ Manual เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ เครื่องพันฟิล์มแบบรถวิ่ง (Mobile Pallet Wrapper) เครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติแบบใช้คนในการควบคุม และเครื่องพันฟิล์มแบบไม่ใช้คนในการควบคุม สามารถนำไปต่อเข้ากับไลน์ผลิตอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

  • สามารถพันฟิล์มได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง
  • ระบบควบคุมการทำงาน โดย อินเวอร์เตอร์ควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
  • ตรวจหาความสูงของสินค้าโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าการพันได้ตามต้องการ
  • อัตรายืดฟิล์ม 1:3
  • ปรับความเร็วการขึ้นลง / ลดความเร็วได้
  • ปรับความเร็วในการหมุนของ Robot ได้
  • มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน