JCP-PET406 STRAPPING TOOL

รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

ให้ความสะดวกในการนำสายรัดพลาสติกมาใช้งาน และการเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ สายรัดไม่หลุดลุ่ยพันกันจนต้องตัดทิ้ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ให้เหลือเศษของสายรัดพลาสติก

  • ใส่สายรัดพลาสติกแกนขนาดใหญ่ 400 มม.
  • ใช้ได้ดีกับแกนมาตรฐานสายรัดพลาสติก PET ทั่วไป
  • ใช้งานง่าย มีลูกล้อเคลื่อนย้ายสะดวก มีถาดอเนกประสงค์วางเครื่องมือได้
  • ทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆ