JCP-KZ-32-40 STRAPPING TOOL

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องมือแพคสายรัดระบบลม  สามารถใช้กับหลากหลายบรรจุภัณฑ์ และใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจส่งออก  โลหะสี TexFile  เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอาหารและสินค้าประจำวัน ใช้สายรัด PeT เพื่อทำสายคล้องรัดสินค้า มีความตึงเครียดสูง และสามารถใช้แทนกิ๊ปเหล็กได้