JCP-4508 STRETCH WRAPPER

เครื่องพันกระเป๋า

เครื่องพันฟิล์มกระเป๋าเดินทาง เหมาะกับการพันกระเป๋าตามสนามบิน และในโรงแรม ป้องกันการสูญหายของในกระเป๋า ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC  ปรับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ได้ ประหยัดฟิล์มด้วยระบบยืดฟิล์มก่อนพันสินค้าสามารถยืดฟิล์มได้  250%

คุณสมบัติ

  • เครื่องพันฟิล์มกระเป๋าเดินทาง เหมาะกับการพันสัมภาระในสนามบิน และ โรงแรม
  • ป้องกันการสูญหายของ ของในกระเป๋า
  • เพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการขนส่ง
  • สามารถยืดฟิล์มได้ 250%
  • สะดวก รวดเร็ว