JCP-4503A STRETCH WRAPPER

เครื่องพันพาเลท

ลักษณะการใช้งาน

เครื่องพันพาเลท ใช้สำหรับพันฟิล์มสินค้าที่วางบนพาเลท เพื่อปกป้องสินค้าให้สะอาดปราศจากฝุ่น น้ำ และป้องกันสินค้าล้มและความเสียหายจากการกระแทก และช่วยป้องกันสินค้าในขั้นตอนการขนส่งได้

เครื่องพันฟิล์มพาเลท เหมาะสำหรับการพันสินค้าน้ำหนักเบา หรือน้ำหนักมาก มีความสูง มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไม่สะดวก  สินค้าที่ต้องการพันฟิล์มแน่น หรือพันฟิล์มหลวม 

เครื่องพันฟิล์ม มีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ เครื่องพันฟิล์มระบบ Manual เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ เครื่องพันฟิล์มแบบรถวิ่ง (Mobile Pallet Wrapper) เครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติแบบใช้คนในการควบคุม และเครื่องพันฟิล์มแบบไม่ใช้คนในการควบคุม สามารถนำไปต่อเข้ากับไลน์ผลิตอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC ตั้งค่าโปรแกรมการทำงานได้ 1-4 โปรแกรม คุภาพการใช้งานสูง ใช้งานง่ายสะดวก สามารถตั้งจำนวนการพัน หรือระยะการพันสินค้าได้ จากหน้าจอเครื่อง
  • ควบคุมชุดพันฟิล์มด้วยชุดยืดฟิล์มที่มีมอเตอร์ขับ และมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความสูงของสินค้า
  • สามารถยืดฟิล์มได้ 250-300%
  • สามารถพันชิ้นงานได้ 12รอบ/นาที
  • ความเร็วของจานหมุนสามารถปรับได้
  • การเริ่มต้นและหยุดการทำงานของเครื่องแบบนิ้มนวล
  • สามารถกำหนดการหยุดการทำงานได้ในระยะที่แม่นยำ
  • ทำงานรวดเร็ว สามารถพันชิ้นงานได้ถึง 25-30 พาเลท ต่อชั่วโมง