JCP-4503-2 STRETCH WRAPPER

เครื่องพันพาเลท

ลักษณะการใช้งาน

เครื่องพันพาเลท ใช้สำหรับพันฟิล์มสินค้าที่วางบนพาเลท เพื่อปกป้องสินค้าให้สะอาดปราศจากฝุ่น น้ำ และป้องกันสินค้าล้มและความเสียหายจากการกระแทก และช่วยป้องกันสินค้าในขั้นตอนการขนส่งได้

เครื่องพันฟิล์มพาเลท เหมาะสำหรับการพันสินค้าน้ำหนักเบา หรือน้ำหนักมาก มีความสูง มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไม่สะดวก  สินค้าที่ต้องการพันฟิล์มแน่น หรือพันฟิล์มหลวม 

เครื่องพันฟิล์ม มีให้เลือกหลายแบบ ตั้งแต่ เครื่องพันฟิล์มระบบ Manual เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ เครื่องพันฟิล์มแบบรถวิ่ง (Mobile Pallet Wrapper) เครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติแบบใช้คนในการควบคุม และเครื่องพันฟิล์มแบบไม่ใช้คนในการควบคุม สามารถนำไปต่อเข้ากับไลน์ผลิตอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PCB
 • มีปุ่ม Sencer อัตโนมัติตรวจจับความสูงของสินค้า
 • มีโหมดสำหรับตังค่าการทำงานของเครื่อง
 • สามารถยืดฟิล์มได้ 250-300%
 • สามารถพันชิ้นงานได้ 12รอบ/นาที
 • ความเร็วของจานหมุนสามารถปรับได้
 • การเริ่มต้นและหยุดการทำงานของเครื่องแบบนิ้มนวล
 • สามารถกำหนดการหยุดการทำงานได้ในระยะที่แม่นยำ
 • สามารถกำหนดการทำงานของเครื่องได้เอง
 • ทำงานรวดเร็ว สามารถพันชิ้นงานได้ถึง 25-30 พาเลท ต่อชั่วโมง
 • สามารถปรับความยืดของฟิล์มได้