Other Products

Earplug

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

  • ทำด้วยโฟมนุ่ม ปราศจากน้ายางดิบ, ซิลิโคน, PVC, Phthalates
  • ไม่มีสาย เหมาะสาหรับการใช้ครั้งเดียว สำหรับผู้รับเหมาและผู้มาเยี่ยมโรงงาน
  • ออกแบบรูปกระสุน ทาให้ง่ายต่อการใส่
  • การคืนตัวหลังจากบีบม้วนไม่นานเกินไปหรือเร็วเกินไป
  • ขนาดบรรจุในถุงพลาสติก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการเทเติม