บริษัท โชเอะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมสินค้าของ JCP-PACKING SOLUTION