ข่าว 02

คณะผู้บริหาร
บริหารงานโดยคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร และมากด้วยประสบการณ์ในวงการแพ็คกิ้ง รวมทั้งบุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

นโยบายบริษัท
บริษัท เจ.ซี.พี.มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งบริการที่รวดเร็ว ฉับไว เพื่อความประทับใจของลูกค้า ตามนโยบายบริษัท “ใส่ใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคาย่อมเยา บริการเป็นกันเอง"