Paper

กระดาษคราฟสีน้ำตาล

กระดาษคราฟสีน้ำตาล

กระดาษคราฟสีน้ำตาล

เหมาะกับการทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้ห่อของ

Read More
กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ

กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ

กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ

กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ  สำหรับห่อพัสดุและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

Read More
กระดาษปรู๊ฟ

กระดาษปรู๊ฟ

กระดาษปรู๊ฟ

เนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาวหม่น ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย 
เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

Read More