เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-250

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

ขนาดกะทัดรัดด้วยนํ้าหนักเพียง 3 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-19

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

ขนาดกะทัดรัดด้วยนํ้าหนักเพียง 3.8 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Read More
เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

JCP-200

เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

ขนาดกะทัดรัดด้วยน้ำหนักเพียง 3.9 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ ที่ต้องการ

Read More