เครื่องรัดมือโยก NPH

เครื่องรัดมือโยก NPH

NPH

เครื่องรัดมือโยก NPH

เครื่องมือรัดกล่อง แบบมือโยก ใช้สายรัดพสาสติก ขนาดไซค์มาตรฐาน สำหรับงานรัดกล่องสินค้า,รัดไม้ปาร์เก้,รัดลังกระดาษ,รัดหนังสือ,รัดผ้า หรือ งานรัดสินค้าอื่น ๆ คุณภาพสูง แข็งแรงคงทน

Read More
รถเข็นสำหรับใส่สายรัดเหล็กพืด

รถเข็นสำหรับใส่สายรัดเหล็กพืด

JCP-S191

รถเข็นสำหรับใส่สายรัดเหล็กพืด

สำหรับใสสายรัดเหล็กพืดแบ่งตามขนาดความกว้างของสายรัดคือ 16 mm. 19 mm. และ 32 mm.

Read More
รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

JCP-PET406

รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

ให้ความสะดวกในการนำสายรัดพลาสติกมาใช้งาน และการเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ

Read More
รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

JCP-P200

รถเข็นสำหรับใส่สายรัด

รถเข็นสำหรับส่ายรัดพลาสติก (Polypropylene) ให้ความสะดวกในการนำสายรัดพลาสติกมาใช้งานและการเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ

Read More
เครื่องมัดเหวี่ยงเชือกฟาง

เครื่องมัดเหวี่ยงเชือกฟาง

เครื่องมัดเหวี่ยงเชือกฟาง

เครื่องมัดเชือกฟางเหมาะสำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์

Read More
เครื่องเย็บฝากล่องระบบลม

เครื่องเย็บฝากล่องระบบลม

JCP-888-CN

เครื่องเย็บฝากล่องระบบลม

เครื่องเย็บฝากล่องระบบลม  มีความแข็งแรงคงทนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

Read More
เครื่องมือรัดเหล็กพืด

เครื่องมือรัดเหล็กพืด

เครื่องมือรัดเหล็กพืด

เครื่องมือรัดเหล็กพืดเหมาะกับ อุตสาหกรรมเตาเผาอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเหล็ก และบรรจุภัณฑ์พาเลท

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติก PP/PET มือโยก

เครื่องรัดสายพลาสติก PP/PET มือโยก

c401/c310/c311/c312

เครื่องรัดสายพลาสติก PP/PET มือโยก

เครื่องมือรัดกล่อง แบบมือโยก ใช้สายรัดพลาสติก ขนาด ไซด์มาตรฐาน

Read More
Buckless Combination Steel Strapping Machine

Buckless Combination Steel Strapping Machine

A333

Buckless Combination Steel Strapping Machine

เครื่องมือรัดเหล็กพืดเหมาะกับ อุตสาหกรรมเตาเผาอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเหล็ก และบรรจุภัณฑ์พาเลท

Read More
เครื่องมือรัดกล่องแบบมือโยก

เครื่องมือรัดกล่องแบบมือโยก

B330

เครื่องมือรัดกล่องแบบมือโยก

เครื่องมือรัดกล่อง แบบมือโยก ใช้สายรัดพลาสติก ขนาด ไซด์มาตรฐาน

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-KZ-32-40

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องมือแพคสายรัดระบบลม  สามารถใช้กับหลากหลายบรรจุภัณฑ์ และใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจส่งออก

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-KZ16/19

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

ขนาดกะทัดรัดด้วยนํ้าหนักเพียง 5 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-250

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

ขนาดกะทัดรัดด้วยนํ้าหนักเพียง 3 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Read More
เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

JCP-19

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม

ขนาดกะทัดรัดด้วยนํ้าหนักเพียง 3.8 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

Read More
เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

JCP-200

เครื่องมือรัดสายพลาสติกระบบไฟ้ฟ้า

ขนาดกะทัดรัดด้วยน้ำหนักเพียง 3.9 กิโลกรัม จึงง่ายต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ ที่ต้องการ

Read More