เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ แบบมีที่กดกล่อง

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ แบบมีที่กดกล่อง

JCP-6000AP

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ แบบมีที่กดกล่อง

เครื่องแพคสายรัดพลาสติกความเร็วสูง รัดได้ 30 แพค/นาทีเหมาะสำรับอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่งโมงอย่างต่อเนื่อง ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอตุสาหกรรมกระดาษลูกฟูก

Read More
เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ มีลูกกลิ้ง

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ มีลูกกลิ้ง

JCP-6000A

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูงอัตโนมัติ มีลูกกลิ้ง

เครื่องแพคสายรัดพลาสติกความเร็วสูง รัดได้ 30 แพค/นาที เหมาะสำรับอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่งโมงอย่างต่อเนื่อง

Read More
เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

JCP-6000P

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

เครื่องแพคสายรัดพลาสติกความเร็วสูง รัดได้ 50 แพค/นาที  เหมาะสำรับอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่งโมงอย่างต่อเนื่อง ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอตุสาหกรรมกระดาษลูกฟูก

Read More
เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

JCP-6000

เครื่องรัดกล่องความเร็วสูง แบบอัตโนมัติ

เครื่องแพคสายรัดพลาสติกความเร็วสูง รัดได้ 60 แพค/นาที  เหมาะสำรับอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

Read More
เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบอัตโนมัติ สำหรับงานกระเบื้อง

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบอัตโนมัติ สำหรับงานกระเบื้อง

JCP-101N

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบอัตโนมัติ สำหรับงานกระเบื้อง

ระบบควบคุมการทำงาน PLC ความเร็วในการรัดสินค้า 30 กล่อง/นาที มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ง่ายต่อการบำรุงรักษา เหมาะกับงานเซรามิก

Read More
เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

JCP-101AL

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการทำงาน PLC ความเร็วในการรัดสินค้า 26 กล่อง/นาที สามารถปรับระบบการทำงานแบบ แมนนวล และ ออโต้ ได้

Read More
เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

JCP-101

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการทำงาน PLC ความเร็วในการรัดสินค้า 26 กล่อง/นาที สามารถปรับระบบการทำงานแบบ แมนนวล และ ออโต้ ได้

Read More
เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

JCP-08

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้า เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่องหรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

JCP-06

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้า เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่องหรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

JCP-88

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่อง หรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

JCP-88AL

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่อง หรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ

JCP8020

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่องหรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

JCP-88A

เครื่องรัดกล่อง 2 มอเตอร์ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่อง หรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More
เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ (ทรงเตี้ย)

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ (ทรงเตี้ย)

JCP-8021

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ (ทรงเตี้ย)

เครื่องรัดสายกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการวางสินค้าที่มีนํ้าหนักไม่มาก เพียงเปิดสวิทซ์ไฟ วางกล่อง หรือสินค้าที่ต้องการรัดบนเครื่อง

Read More