เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด

JCP-CS200/JCP-CS300/

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกดเป็นรุ่นที่มีความสะดวกสบายในการใช้งานและราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับใช้ตามร้านค้า, อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือโรงงาน

Read More
เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะไม้

เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะไม้

เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะไม้

เหมาะสาหรับการแพ็คปิดปากถุงพลาสติกทุกชนิดที่เป็นถุงบางหรือถุงหนาก็ได้

Read More
เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะเหล็ก

เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะเหล็ก

PFS-350/450/650/800

เครื่องซีลปากถุงแบบโต๊ะเหล็ก

เป็นเครื่องซีลปากถุงที่สะดวกและประหยัดต้นทุน ที่สุดสำหรับร้านค้าครอบครัว และโรงงาน

Read More