เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

JCP-558FDL + JCP-101

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดเทปกาวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

JCP-553RLL+JCP101F

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ+เครื่องรัดสายรัดพลาสติก

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดเทปกาวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

JCP-553ARL

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุสินค้าที่ผ่านสายการผลิตระบบอัตโนมัติ มีแขนช่วยในการพับกล่อง ปิดเทปกาวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ (พับกล่องได้)

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ (พับกล่องได้)

JCP-558AF

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ (พับกล่องได้)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุสินค้าที่ผ่านสายการผลิตระบบอัตโนมัติ มีแขนช่วยในการพับกล่อง ปิดเทปกาวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ

JCP-558FD

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุสินค้าที่ผ่านสายการผลิตทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง เพื่อให้การแพ็คกล่องมีความแข็งแรงคงทน

Read More
เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

JCP-553ARL

เครื่องปิดเทปกาวอัตโนมัติ

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

JCP-CARL355

เครื่องปิดเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัตินี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เครื่องสามารถทำการปิดกล่องสินค้าทั้งด้านบน ด้านล่างพร้อมกัน

Read More
เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

JCP-CRL355

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

JCP-CTB355

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สำหรับงานหนัก)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ (สายพานบนและซ้าย-ขวา)

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ (สายพานบนและซ้าย-ขวา)

JCP-554TS

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ (สายพานบนและซ้าย-ขวา)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สายพานคู่บน-ล่าง)

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สายพานคู่บน-ล่าง)

JCP-553TSBS

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ (สายพานคู่บน-ล่าง)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาว

เครื่องปิดเทปกาว

JCP-551TB

เครื่องปิดเทปกาว

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More
เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ(สายพานซ้ายขวา)

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ(สายพานซ้ายขวา)

JCP-553RL

เครื่องปิดเทปกาวกึ่งอัตโนมัติ(สายพานซ้ายขวา)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง

Read More