กระดาษกาวใช้น้ำ

กระดาษกาวใช้น้ำ : ไฟเบอร์กลาส

กระดาษกาวใช้น้ำ : ไฟเบอร์กลาส

กระดาษกาวใช้น้ำ : ไฟเบอร์กลาส

กระดาษเคลือบด้วยใยไฟเบอร์ผสมกาวที่นำไปรีไซเคิลใช้ปิดกล่องเทป แข็งแรง และรับน้ำหนักได้สูง

Read More
กระดาษกาวใช้น้ำ : สีน้ำตาล

กระดาษกาวใช้น้ำ : สีน้ำตาล

กระดาษกาวใช้น้ำ : สีน้ำตาล

การยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้สามารถติดกับวัสดุได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

Read More
กระดาษกาวใช้น้ำ : สีขาว

กระดาษกาวใช้น้ำ : สีขาว

กระดาษกาวใช้น้ำ : สีขาว

การยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้สามารถติดกับวัสดุได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

Read More